Duofiets voor Dagcentrum Bosweg Vlissingen

Er werd al lang naar uitgekeken! Een Duofiets werd op vrijdag 4 december jl. afgeleverd, onder het toeziend oog van cliënten en medewerkers.
De aanvraag, bij Stichting Graniet, had door de corona-ontwikkelingen vertraging opgelopen, maar de blijdschap was er niet minder om.
Na het afmonteren, een instructie en een proefrit door Piet en Jo werd de fiets overgedragen. Stichting Graniet (www.stichtinggraniet.nl) is de vriendenvereniging van ’s-Heerenloo Zeeland en voorziet waar mogelijk in behoeften van cliënten die niet door ’s-Heerenloo of de individuele cliënt bekostigd kunnen worden.
Op haar beurt is Graniet weer afhankelijk van giften en donaties.
Zo werd de aanschaf van de Duofiets mede mogelijk gemaakt door Stichting De Godshuizen. Eerder heeft Graniet voorzien in een CRDL (interactief muziekinstru-ment), een massagestoel, een rolstoelfiets en een aantal kleinere giften.