Jaarverslag 2019

Jaarverslag en financieel verslag 2019 van Stichting Graniet te Middelburg  

Graniet (officieel: Stichting Vrienden van de cliënten van ’s-Heerenloo, Zeeland, voorheen Stichting Arduin) is een ANBI opgericht op 4 december 2012 en heeft haar zetel in Middelburg. In het verslagjaar vormen onderstaande personen het bestuur:

  • J. Prenger,                                         voorzitter
  • A. Tanihatu – van Boxtel,             secretaris
  • R.W. van Voorst Vader,                penningmeester
  • C.J. Priester – van Veen                 lid per 1 mei 2019.

Per 1 januari 2019 wordt een rolstoelfiets van de Benefietscommissie formeel overgedragen aan Stichting Graniet. Deze wordt ten behoeve van cliënten van locatie Joost de Moorstraat van Stichting Arduin in bruikleen gegeven.

Op 18 januari 2019 gaat Stichting De Bubbel “feestelijk spetterend” van start in Zwembad De Vrijburg. Zie hierover ook het Jaarverslag 2018. Ook in 2019 blijven de contacten tussen de beide stichtingen goed en intensief en schenkt Graniet een bedrag van € 500,– ter dekking van aanloopkosten.

In dit verslagjaar kwamen diverse aanvragen voor financiële ondersteuning bij Graniet binnen. De verhuizing van een piano, met bijbehorende stembeurt voor een cliënt wordt na bemiddeling van Stichting Graniet om niet geregeld. In mei vindt de overdracht van een CRDL (€ 4.780) plaats bij het Baken in Vlissingen. De CDRL (cradle) is een innovatief hulpmiddel om (non-verbale) communicatie mogelijk te maken door aanraking van het apparaat om te zetten in geluid. Het instrument helpt vooral mensen met een verstandelijke beperking, autisme of een visuele handicap om hun sociaal isolement te doorbreken. Voor de aanschaf van een Robo-cat wordt € 116 bijgedragen. Verder wordt in bruikleen gegeven een LED-projector (€ 438), wordt speel/leermateriaal ter ondersteuning van lezen, schrijven en rekenen aangeschaft en worden gelden beschikbaar gesteld voor de aanschaf van kleine hulpmiddelen.

In 2019 gaat Stichting Arduin samen met ’s-Heerenloo. Voor Graniet breekt een periode aan, waarbij meer duidelijkheid over de ontwikkelingen moet ontstaan binnen ’s-Heerenloo en Arduin. In juni maakt het bestuur van Stichting Graniet kennis met Ronald Stavorinus, de nieuwe regiodirecteur van ‘s- Heerenloo-Zeeland.

Het bestuur wordt uitgebreid met Toos Priester als extra bestuurslid. Haar kennis van cliënten, medewerkers van ‘s- Heerenloo Zeeland is een welkome verrijking binnen het bestuur van Graniet.

Graniet richt in december 2019 een verzoek aan Stichting de Godshuizen voor een subsidie / bijdrage voor een Duofiets met trapondersteuning ten behoeve van de dagcentra Bosweg en Stern in Vlissingen.

Financieel verslag 2019

Het verslagjaar startte met een saldo van € 14.778,71. De Stichting ontving in 2019 € 125 aan giften. De uitgaven waren € 119,37 voor bankkosten, € 438,80 aan drukkosten voor acrylplaatjes, € 77,00 voor vergaderkosten, € 500,– als bijdrage voor aanloopkosten van “Stichting De Bubbel” en € 5.588,58 aan bruikleenartikelen en giften. Het jaar 2018 werd afgesloten met een positief saldo van € 8.279,96.

Middelburg, 20 juni 2020.