Jaarverslag 2017

Jaarverslag en financieel verslag 2017 van Stichting Graniet te Middelburg  

Graniet (officieel: Stichting Vrienden van de cliënten van Arduin) is een ANBI opgericht op 4 december 2012 en heeft haar zetel in Middelburg. In het verslagjaar vormen onderstaande personen het bestuur:

  • Prenger, voorzitter
  • Tanihatu – van Boxtel, secretaris
  • W. van Voorst Vader, penningmeester.

 

Op verzoek van het bestuur hebben Nelleke Geerse en Toos de Priester voor de organisatie van een sponsorloop mee vergaderd en heel wat ideeën en ervaringen ingebracht.
In 2016 ontstond het idee om in 2017 een sponsorloop te organiseren voor mensen met een beperking. De naam wordt “Zeeland Onbeperkt Loop”.  Het doel is: mensen met een beperking een fijne, actieve dag laten hebben samen met familie en vrijwilligers, en daarnaast opbrengsten van de sponsorloop krijgen zodat Graniet nieuwe, grotere projecten kan aannemen. Met medewerkers en vrijwilligers van Arduin werd hard gewerkt om de Zeeland Onbeperkt Loop op 1 juli 2017 in Park Toorenvliedt te laten plaats vinden. Graniet kreeg ook medewerking van de gemeente Middelburg via de stichting Middelburg 800. Ondanks ruime bekendmaking lukte het echter niet om voldoende deelnemers op de been te krijgen. De activiteit werd voor 2017 afgeblazen, maar een compleet draaiboek ligt nog wel klaar!

In december van 2017 werden stappen gezet voor een nieuw initiatief met de naam “De Bubbel”.

Nelleke en Toos willen dit gaan opzetten, met de ondersteuning van Graniet.

In “De Bubbel” kunnen mensen met een beperking hun zintuigen gebruiken om samen met anderen bepaalde ervaringen op te doen. Dat kan in een speciaal daarvoor gemaakte ruimte, of door middel van de inzet van middelen als een CRDL (een instrument dat werkt met geluid en helpt om vormen van isolement weg te nemen en interactie te krijgen ongeacht de mate van cognitieve vermogens).

Maar “De Bubbel” kan ook ingezet worden als organisatie met het bredere doel om mensen met een beperking te laten meedoen aan andere vrijetijdsactiviteiten buiten hun eigen omgeving.

De definitieve oprichting van een nieuwe stichting ‘De Bubbel” zal in 2018 gerealiseerd worden.

In 2017 kwamen ook aanvragen tot financiële ondersteuning bij Graniet binnen. Eén aanvraag heeft geleid tot een schenking van € 1.000,– voor de aanpassing van de tuin van de woning aan de Julianastraat in Wissenkerke. De overige aanvragen zijn in behandeling.

Het verslagjaar werd afgesloten met het versturen van een nieuwjaarsgroet aan alle locaties van Arduin. Daarbij werden cliënten en medewerkers geprikkeld om in 2018 ‘Een Wens’ in vervulling te laten gaan, door deze bij Stichting Graniet aan te vragen.

Financieel verslag

Het verslagjaar startte met een saldo van € 14.112,93. De Stichting ontving € 3.757,50 aan gulle giften. De uitgaven waren € 130,55 voor bankkosten, € 60,– aan druk en portokosten voor de Zeeland Onbeperkt Loop en € 1.000,– als bijdrage voor de aanpassing van de tuin aan de Julianastraat in Wissenkerke. Het jaar 2017 werd afgesloten met een positief saldo van € 16.679,88.

 

Middelburg, 17 april 2018.