Jaarverslag 2015

Jaarverslag en financieel verslag van Stichting Graniet 2015

De stichting Graniet (officieel: Stichting Vrienden van de cliënten van Arduin) is opgericht op 4 december 2012 en heeft haar zetel in Middelburg. In het verslagjaar vormen onderstaande leden het bestuur:

  •  J. Prenger, voorzitter
  •  A. Tanihatu – van Boxtel, secretaris
  •  R.W. van Voorst Vader, penningmeester.

In het verslagjaar worden de volgende projecten gerealiseerd:jaarverslag2015_1

 

  • Stichting Graniet kent een bijdrage toe voor een snuffelstage van cliënte Irene Ras bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. De snuffelstage vindt plaats in het kader van doorstroming naar
    betaald werk.Op bijgaande foto staat Irene tijdens haar snuffelstage.

 

 

 

  • De stichting legt contact met de Bene-fietscommissie. Een initiatief van (oud-) medewerkers van Arduin om tot de aanschaf van rolstoelfietsen te komen. Stichting Graniet stelt een bedrag jaarverslag2015_2beschikbaar om een tweede rolstoelfiets van trapondersteuning te voor-zien. Verder zorgt de stichting voor goede afspraken tussen de fietshandelaren. Eén fiets is geplaatst bij “Piet Voskamp” in Middelburg. De tweede fiets staat bij “De Fietsenmakker” in Vlissingen. De fietsen zijn tegen een redelijke prijs te huur, ook voor niet-cliënten van Arduin.
    Op de foto de Benefietscommissie met hun eerste rolstoelfiets.
  • De massagestoel die in het voorgaande verslagjaar op de locatie Herengracht in Middelburg werd geplaatst, bleek weinig of niet gebruikt te worden. In goed overleg is de stoel verplaatst naar de locatie Spuistraat in Vlissingen, waar de stoel intensief benut wordt.

Verder zijn aanvragen voor ondersteuning bij de stichting binnengekomen. Om verschillende redenen zijn deze projecten niet tot uitvoering gekomen, of werd in samenspraak een andere financieringsmogelijkheid gevonden.
Het stichtingsbestuur ervaart dat de organisatieveranderingen binnen Arduin van medewerkers veel tijd en energie vergen. Hierover is overleg met het management van Arduin gevoerd. Door dit overleg blijft het bestuur optimistisch en ziet voor de naaste toekomst een verdere ontwikkeling van de positie van de stichting.

Financieel verslag

Het verslagjaar start met een saldo van € 13.914,06. De Stichting ontvangt € 100,– aan giften, geeft € 52,58 uit aan bankkosten, € 118,00 aan bijdrage voor de snuffelstage van Irene Ras en € 853,05 voor het veertoestel voor De Rode Beuk in Terneuzen, dat in 2014 is geplaatst. Het jaar 2015 wordt afgesloten met een batig saldo van € 13.000,78.

Middelburg, 28 juni 2016.