Over ons


Voorjaarsfair 2023

Hoewel het een erg koude dag was, was het enthousiasme op de Voorjaarsfair hartverwarmend.  Alle bedrijven van ’s Heeren Loo hebben zich gepresenteerd met goed gevulde kramen met erg mooie producten.
Medewerkers, cliënten en vrijwilligers bemande op hun vrije dag deze kramen en binnen traden de Zeeuwse Muzikanten, Duin Art en een DJ op!
De loop zat er de hele dag goed in. Dus een mooie opbrengst aan het eind van een zeer geslaagde dag. Iedereen en zeker organisator William


Stichting Graniet, waarom een vriendenstichting.
De stichting is op 4 december 2012 opgericht. Zij heeft als ondertitel “Hart voor cliënten van ’s Heeren Loo regio Zeeland”(voorheen Stichting Arduin)

Graniet vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen met de leuke dingen van het leven. Deelname aan dat sociale leven is voor veel mensen heel gewoon. Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet vanzelfsprekend. Ook is omgaan met de gangbare toepassingen op internet of de sociale media vaak niet eenvoudig.
Samengevat: “De Stichting Graniet zet zich in, om activiteiten en secundaire behoeften van cliënten van ’s Heeren Loo regio Zeeland” te faciliteren en financieel te ondersteunen.”

Helpt u mee?


Visie

Graniet wil cliënten van ’s Heeren Loo regio Zeeland iets extra’s bieden op het gebied van vrijetijdsbesteding, leren, sport en spel en aanpassing aan de leefomgeving.


Missie
De stichting richt zich op het werven van fondsen om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. De gelden kunnen afkomstig zijn van particuliere donateurs (eenmalig of periodiek), het bedrijfsleven, actievoerende scholen, stichtingen, serviceclubs en medefinancieringsorganisaties.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden.

Voorzitter                      : Mw. C.J. Priester-van Veen (Toos)         Vlissingen  
Secretaris                      : Mw. A. Tanihatu-Van Boxtel (Anke)      Oost-Souburg
Penningmeester         : Mr. R.W. van Voorst Vader (Willem)      Hulst