Over ons


Nieuwe werkkleding voor het groenbedrijf

Dinsdag 26 maart hebben de cliënten van het Groenbedrijf werkkleding gekregen. Zij wilden nl. heel graag door hun werkkleding te herkennen zijn als medewerkers van het groenbedrijf. Een deel van de kosten hebben zij zelf vorig jaar met de Voorjaarsfair bijeen gebracht. Verder was er een sponsorbedrag van een ander Zeeuws groenonderhoudsbedrijf en de rest is aangevuld door Stichting Graniet.


Nieuwe aanvragen
Helaas kunnen er op dit moment geen aanvragen gedaan worden.


Stichting Graniet, waarom een vriendenstichting.
De stichting is op 4 december 2012 opgericht. Zij heeft als ondertitel “Hart voor cliënten van ’s Heeren Loo regio Zeeland”(voorheen Stichting Arduin)

Graniet vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen met de leuke dingen van het leven. Deelname aan dat sociale leven is voor veel mensen heel gewoon. Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet vanzelfsprekend. Ook is omgaan met de gangbare toepassingen op internet of de sociale media vaak niet eenvoudig.
Samengevat: “De Stichting Graniet zet zich in, om activiteiten en secundaire behoeften van cliënten van ’s Heeren Loo regio Zeeland” te faciliteren en financieel te ondersteunen.”

Helpt u mee?


Visie

Graniet wil cliënten van ’s Heeren Loo regio Zeeland iets extra’s bieden op het gebied van vrijetijdsbesteding, leren, sport en spel en aanpassing aan de leefomgeving.


Missie
De stichting richt zich op het werven van fondsen om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. De gelden kunnen afkomstig zijn van particuliere donateurs (eenmalig of periodiek), het bedrijfsleven, actievoerende scholen, stichtingen, serviceclubs en medefinancieringsorganisaties.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden.

Voorzitter                      : Mw. C.J. Priester-van Veen (Toos)         Vlissingen  
Secretaris                      : Mw. A. Tanihatu-Van Boxtel (Anke)      Oost-Souburg
Penningmeester         : Mr. R.W. van Voorst Vader (Willem)      Hulst