Jaarverslag / financiëel verslag 2014

Jaarverslag en financieel verslag van Stichting Graniet 2014.

 

De stichting Vrienden van de cliënten van Arduin is opgericht op 4 december 2012 en heeft haar zetel in Middelburg. De stichting heeft als werknaam Stichting Graniet.  In het verslagjaar vormen onderstaande leden het bestuur:

  • Prenger, voorzitter
  • Tanihatu – van Boxtel, secretaris
  • W. van Voorst Vader, penningmeester.

 

Per 1 april 2014 heft de Familievereniging van Arduin zichzelf op. De reden voor het opheffen is, dat de taken van de vereniging zijn overgenomen door de Cliëntenraad van Arduin en de Stichting Graniet. Het aanwezige saldo van € 2.450,– wordt overgemaakt aan Stichting Graniet. Het bedrag wordt door Arduin verdubbeld. Stichting Graniet ontvangt verder in het verslagjaar een aantal giften met een gezamenlijke waarde van ruim € 12.000,–. De grotere giften worden gedaan door John van Vliet, uit de nalatenschap van zijn broer Paul en door Patty van Belle, aftredend bestuursvoorzitter van Arduin.

 

In het verslagjaar worden twee projecten gerealiseerd. Te weten: de aanschaf van een massagestoel voor acht cliënten van de locatie Herengracht boven in Middelburg en een veertoestel voor kinderen voor lunchroom De Rode Beuk in Terneuzen. Meerdere aanvragen zijn in 2014 behandeld, maar hebben niet geleid tot verwezenlijking. In een aantal gevallen werden de aanvragen teruggetrokken.

 

verslagjaar start met een saldo van € 334,16. De stichting ontvangt € 16.945,26 aan giften. Geeft € 50,– aan scholingskosten uit, € 3.313,50 aan de aanschaf van een massagestoel en betaalt € 1,86 aan bankkosten. Het jaar 2014 sluit af met een saldo van € 13.914,06, met een reservering van € 850,– voor de betaling van het veertoestel.

 

 

Middelburg, 22 juni 2015.