Jaarverslag

Jaarverslag en financieel verslag van Stichting Graniet 2012/2013.

De stichting Vrienden van de cliënten van Arduin is opgericht op 4 december 2012 en heeft haar zetel in Middelburg. De stichting krijgt als werknaam Stichting Graniet. Als bestuursleden zijn benoemd:

 J. Prenger, voorzitter

 A. Tanihatu – van Boxtel, secretaris

 R.W. van Voorst Vader, penningmeester

In de laatste weken van het jaar 2012 vinden geen bijzondere activiteiten plaats.

In het jaar 2013 houdt het bestuur van Stichting Graniet zich bezig met voorbereidende activiteiten. Het beleid, de strategie en de missie van de stichting worden uitgewerkt. Het beleidsplan wordt geformuleerd en er vindt een oriëntatieplaats op het werven van fondsen. Een cursus fondsenwerving wordt gevolgd, gesprekken met deskundigen vinden plaats en het bestuur verdiept zich in de verschillende mogelijkheden. Een bankrekening wordt aangevraagd en geopend.

Tegelijkertijd wordt in kaart gebracht welke projecten in aanmerking komen voor realisatie. Het aantal aanmeldingen blijft vooralsnog beperkt en het bestuur realiseert zich, dat er meer bekendheid aan het bestaan van de stichting en haar doelstellingen gegeven moet worden.

De aanvragen zijn een massagestoel voor cliënten en medewerkers van een locatie in Middelburg en een vogelnestschommel voor bewoners van een locatie in Zierikzee.

Op 30 oktober 2013 krijgt de stichting bericht, dat de ANBI-status is toegekend vanaf 4 december 2012. ANBI is Algemeen Nut Beogende Instelling.

De bouw van een website is een andere activiteit. Het verloopt voorspoedig. In september 2013 gaat de site van start onder het adres www.stichtinggraniet.nl. Haast tegelijkertijd kan melding gemaakt worden van de eerste wervingsactie. Arduinmanager Jan Wedekind neemt in september afscheid wegens pensionering en geeft aan, dat in plaats van persoonlijke geschenken ook een donatie aan de stichting gedaan kan worden.

De verslagjaren worden afgesloten met bescheiden saldi. Het jaar 2012 kent geen inkomsten en uitgaven. Het jaar 2013 sluit af met een saldo van 334.16 Euro. Inkomsten bestaan uit giften van totaal 335,00 Euro en uitgaven bestaan uit 0.84 Euro aan bankkosten.

Middelburg, 24 juni 2014.