Jaarverslag 2018

Jaarverslag en financieel verslag 2018 van Stichting Graniet te Middelburg  


Graniet (officieel: Stichting Vrienden van de cliënten van Arduin) is een ANBI opgericht op 4 december 2012 en heeft haar zetel in Middelburg. In het verslagjaar vormen onderstaande personen het bestuur:

  • J. Prenger,                                         voorzitter
  • A. Tanihatu – van Boxtel,             secretaris
  • R.W. van Voorst Vader,                penningmeester.

Op verzoek van het bestuur zijn Nelleke Geerse en Toos Priester betrokken gebleven bij de vergaderingen van Stichting Graniet en hebben zij opnieuw veel ideeën en ervaringen ingebracht.

In december van 2017 werden de eerste stappen gezet voor het nieuwe initiatief “De Bubbel”. Nelleke en Toos hebben er in het verslagjaar aan gewerkt, met de ondersteuning van Graniet. Eind 2018 zijn de voorbereidingen afgerond en in het nieuwe jaar 2019 kan de stichting van start gaan.
In “De Bubbel” kunnen mensen met een beperking hun zintuigen gebruiken om samen met anderen bepaalde ervaringen op te doen. Dat kan in een speciaal daarvoor gemaakte ruimte, of door middel van de inzet van middelen als een CRDL (een instrument dat werkt met geluid en helpt om vormen van isolement weg te nemen en interactie te krijgen ongeacht de mate van cognitieve vermogens). 
Maar “De Bubbel” kan ook ingezet worden als organisatie met het bredere doel om mensen met een beperking te laten meedoen aan andere vrijetijdsactiviteiten buiten hun eigen omgeving.  

De gebruikelijke contacten tussen het bestuur van Graniet en de bestuurders van Arduin blijft in het verslagjaar achterwege als gevolg van de zware problemen waar Stichting Arduin mee te kampen heeft.

In 2018 kwamen verschillende aanvragen voor financiële ondersteuning bij Graniet binnen. Toegekend werden: een bijdrage van € 100,– voor een laptop, een waterbed met zorgmatras (€ 460,–) voor Dagcentrum Koetshuys, bijdragen voor de oprichting van “De Bubbel” en daarnaast voor de uitwerking van een website voor deze nieuwe stichting. Stichting Graniet bemiddelt ook bij de geslaagde verwerving van hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Tenslotte zijn er ook dit jaar weer verschillende aanvragen, die nog in behandeling zijn. Voorbereidingen worden getroffen om een rolstoelfiets van de Benefietscommissie over te dragen aan Stichting Graniet. Uiteindelijk is de bedoeling om deze bij de locatie Joost de Moorstraat te plaatsen.

Financieel verslag

Het verslagjaar startte met een saldo van € 16.679,88. De Stichting ontving in 2018 geen gulle giften. De uitgaven waren € 120,32 voor bankkosten, € 190,60 aan druk en portokosten voor de wenskaartactie van 2017, € 100,– voor de bijdrage van een laptop,
€ 30,25 voor vergaderkosten en € 1.000,– als bijdrage voor de oprichting van “Stichting De Bubbel”. Het jaar 2018 werd afgesloten met een positief saldo van
€ 14778,71.

Middelburg, 24 april 2019.