Jaarverslag 2021 en 2022

Graniet (officieel: Stichting Vrienden van de cliënten van ’s-Heeren Loo, Zeeland, voorheen Stichting Arduin) is een ANBI opgericht op 4 december 2012 en heeft haar zetel in Middelburg. In 2021 legde voorzitter Jan Prenger zijn functie neer. Hij gaf vanaf de start mede vorm aan de Stichting, waarvoor veel dank. Toos Priester nam het stokje van hem over en sindsdien vormen onderstaande personen het bestuur:

· CJ Priester van Veen, voorzitter
· A. Tanihatu – van Boxtel, secretaris
· R.W. van Voorst Vader, penningmeester

Er is behoefte aan aanvulling van het bestuur.

Het jaar 2021 stond volop in het teken van corona en in mindere mate het eerste halfjaar van 2022 ook nog. Bezoek aan locaties van ’s Heeren Loo was regelmatig niet mogelijk. De jaren stonden wel, zoals altijd, in het teken van het inzamelen van geld voor lopende aanvragen. Dir vergt altijd veel inzet. De bedragen die nodig zijn liegen er niet om: gemiddeld € 5.000.- per nieuwe aanschaf. Er werden mooie bedragen ontvangen.

2021: een totaalbedrag van € 6.425.-
Geschonken door Dow, een verzekeringsmaatschappij, Budelpack, Jeans Inn, Hogazon en een particuliere donateur.

Van dit geld hebben wij in 2022 een prachtige van Raam Duofiets gekocht voor DC Het Zwin. Voorts in 2021 een nieuwe accu voor een rolstoelfiets.

2022: een totaalbedrag van € 5.953.-
Geschonken door de Frits Lensvelt Stichting, Lionsclub Oost-Zeeuws-Vlaanderen, een particulier.
Daarnaast werd € 1.200,- verkregen uit de verkoop (met spijt in ons hart) van één van de rolstoelfietsen.

Het fietsen met de rolstoelfiets bleek in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Met name de aanhoudende krappe personele bezetting is een probleem. Opnieuw verplaatsen van de rolstoelfiets binnen ’s Heeren Loo was geen optie. Stichting Lentekind bleek op zoek te zijn naar een rolstoelfiets. De fiets werd door ons aan deze mooie stichting verkocht, omdat cliënten die zij begeleiden, binnen de dezelfde doelgroep vallen.

Met bovenstaand totaalbedrag is een CRDL gekocht, die in januari 2023 in bruikleen werd gegeven aan het dagcentrum bij de nieuwe woonlocatie DC Rittenburg.

Onze tweede rolstoelfiets werd beheerd door firma Piet Voskamp. Voskamp gaf aan dat de verhuur van de fiets stagneerde en geen meerwaarde meer bood voor zijn bedrijf, dat ook stalling en onderhoud moet bieden.
Er ontstond contact met Vakantiepark Broedershoek te Koudekerke (o.a. gericht op aangepaste vakanties), waar behoefte bestond aan een rolstoelfiets. Dit heeft er toe geleid om de fiets voorlopig daar in bruikleen te geven.

Het bestuur vergadert regelmatig, bezoekt bijeenkomsten en overlegt regelmatig digitaal. Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding van onkosten.

Financiële kengetallen :

2021:

Beginsaldo €5870.-

+ Donaties €6425.-

– Bankkosten €119.-
– Bestuurskosten €65.- (afscheid bestuurslid)
– Duofiets 385

Eindsaldo €11726.-

2022:

Beginsaldo €11726.-

+ Donaties €5953.-

+ Opbrengst verkoop rolstoelfiets €1200.-

– Bankkosten €119.-
– Aanschaf Duofiets €4273.-
– Reparatiekosten fietsen €681.-
– Aanschaf CRDL €4780.-
– Diverse kleine kosten €14.-

Eindsaldo €9012.-

Conform Beleidsplan
Middelburg, 1 april 2023