Categoriearchief: Nieuws

DONATIES! 2021 – 2022

Donatie! 2022

  • Een donatie van € 5000,- van de Frits Lensvelt Stichting
  • Een donatie van € 1000,- van de Lions Zeeuws Vlaanderen
    Deze donaties zijn voldoende om weer een CRDL aan te schaffen en in bruikleen te geven aan een locatie. We danken de gulle gevers!

Donatie! 2021

We zijn heel blij met de donaties van Jeans Inn, een verzekeraar, diverse Zeeuwse bedrijven, maar ook een grote donatie van DOW Chemical. We hopen dat er meer zullen volgen…..

Duofiets voor Dagcentrum Bosweg Vlissingen

Er werd al lang naar uitgekeken! Een Duofiets werd op vrijdag 4 december jl. afgeleverd, onder het toeziend oog van cliënten en medewerkers.
De aanvraag, bij Stichting Graniet, had door de corona-ontwikkelingen vertraging opgelopen, maar de blijdschap was er niet minder om.
Na het afmonteren, een instructie en een proefrit door Piet en Jo werd de fiets overgedragen. Stichting Graniet (www.stichtinggraniet.nl) is de vriendenvereniging van ’s-Heerenloo Zeeland en voorziet waar mogelijk in behoeften van cliënten die niet door ’s-Heerenloo of de individuele cliënt bekostigd kunnen worden.
Op haar beurt is Graniet weer afhankelijk van giften en donaties.
Zo werd de aanschaf van de Duofiets mede mogelijk gemaakt door Stichting De Godshuizen. Eerder heeft Graniet voorzien in een CRDL (interactief muziekinstru-ment), een massagestoel, een rolstoelfiets en een aantal kleinere giften.

“CRDL overhandigd”

In mei 2019 is de CRDL overhandigd aan ’s Heeren Loo. Deze wordt op verschillende Dagcentra gebruikt.

De CRDL (cradle) is een interactief instrument dat een nieuwe vorm van contact mogelijk maakt door aanraking tussen mensen te vertalen in geluid.
Door fysiek contact speels en onderzoekend te benaderen omzeilt de CRDL bestaande conventies rond aanraking.

De BUBBEL

Ontwikkeling van de Bubbel: opdracht voor een ontwerp van een iglo. Het Calvijncollege ontwikkelt het ontwerp met de opzet om het te laten maken. De Bubbel is een stichting in oprichting, die zich bezig gaat houden met het organiseren van activiteiten in vrije tijd. Stichting Graniet draagt de kosten.

Klik hier voor meer informatie