Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure:

Aanvragen voor (financiële) ondersteuning kunnen ingediend worden ten behoeve van, of door individuele cliënten/dagcentra/woonlocaties. Cliënten dienen woonachtig te zijn ‘s Heeren Loo Zeeland
Voor bijvoorbeeld: de aanschaf van materiaal of een financiële bijdrage om een aanschaf of een project mogelijk te maken.
Soms kan er sprake zijn van een schenking, maar doorgaans blijven duurdere materialen eigendom van Stichting Graniet en worden in bruikleen gegeven (waarvoor een bruikleenovereenkomst wordt getekend door ’s Heeren Loo Zeeland).

Stuur voor een aanvraag een e-mail aan: info@stichtinggraniet.nl en zet daarin:

 • Voor wie de aanvraag gedaan wordt
  (naam persoon/dagcentrum/woonlocatie)
 • Door wie de aanvraag gedaan wordt (familie of medewerker van dagcentrum/woonlocatie)
 • Waarom (motiveer de aanvraag cq. omschrijf de meerwaarde van het project/materiaal)
 • Globale omschrijving van persoon/dagcentrum/woonlocatie
  (hoe groot is de groep, lichamelijke beperkingen, verstandelijke vermogens, groepssamenstelling enz.)
 • Waarvoor wordt de aanvraag voor gedaan (project, materiaal)
  Schets globale kosten, merk, waar te koop. Voor hoeveel mensen bestemd of te gebruiken
 • Contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) ten behoeve van het eventueel opvragen van nadere gegevens.