Over ons

Waarom de naam “Graniet”?
Arduin is niet alleen de naam van een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking (www.arduin.nl), maar ook een soort natuursteen. Om onze verbondenheid met Stichting Arduin te tonen, is gekozen voor de naam van een andere natuursteen: graniet. Deze steensoort is nog harder dan arduin en dat past bij het doel van onze stichting om zich hard te maken voor cliënten van Arduin. Vandaar de naam “Graniet”!


Stichting Graniet, waarom een vriendenstichting.

De stichting is op 4 december 2012 opgericht. Zij heeft als ondertitel “Hart voor cliënten van Arduin”. Graniet vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen met de leuke dingen van het leven. Deelname aan dat sociale leven is voor veel mensen heel gewoon. Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet vanzelfsprekend. Ook is omgaan met de gangbare toepassingen op internet of de sociale media vaak niet eenvoudig.
Samengevat: “De Stichting Graniet zet zich in, om activiteiten en secundaire behoeften van cliënten van Arduin te faciliteren en financieel te ondersteunen.” Helpt u mee?


Visie

Graniet wil cliënten van Arduin iets extra’s bieden op het gebied van vrijetijdsbesteding, leren, sport en spel en aanpassing aan de leefomgeving.


Missie
De stichting richt zich op het werven van fondsen om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. De gelden kunnen afkomstig zijn van particuliere donateurs (eenmalig of periodiek), het bedrijfsleven, actievoerende scholen, stichtingen, serviceclubs en medefinancieringsorganisaties.


Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie leden.

Voorzitter                  : Dhr. J. Prenger (Jan)                                  Grijpskerke
Secretaris                    : Mw. A. Tanihatu-Van Boxtel (Anke)        Oost-Souburg
Penningmeester       : Mr. R.W. van Voorst Vader (Willem)        Hulst
Lid                                  : Mw. C.J. Priester-van Veen (Toos)           Vlissingen